ELITE TECH N.T.SH.
Shaban Polluzha 2/18
10010 Prishtinë, Kosovë

T e l: +381 (0) 38 220 870
Mob: +377 (0) 45 220 870
Fax : +381 (0) 38 221 271
Mob: +377 (0) 45 322 840

www.elitetech.eu
info@elitetech.eu

INSTALIME të TEKNOLOGJISË INFORMATIVE
INSTALIME ELEKTRIKE

 

LOCATION

LOKACIONI: Shaban Polluzha 2/18, 10010 Prishtinë, KOSOVË

P R O D U C T S

 

equip


level one


TRITON

DellCanon


Schneider Electric

legrand